Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Pliki do pobrania

Aneks nr 1/2020 do Regulaminu Zakaładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Pliki do pobrania

Regulamin BHP 

Pliki do pobrania

Regulamin Internatu przy SOSW w Pile

Pliki do pobrania

Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w SOSW w Pile

Pliki do pobrania

Regulamin Monitoringu 

Pliki do pobrania

Regulamin Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych

Pliki do pobrania

Regulamin Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile

Pliki do pobrania

Regulamin prowadzenia e-dziennika

Pliki do pobrania

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

Pliki do pobrania

Regulamin Rady Pedagogicznej SOSW w Pile

Pliki do pobrania

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w SOSW w Pile

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania zamówień publicznych 

Pliki do pobrania

Regulamin zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Pliki do pobrania

Instrukcja alarmowa  SOSW w Pile

Pliki do pobrania

Regulamin stołówki przy SOSW w Pile

Regulamin stołówki przy Specjanym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Pliki do pobrania

Metryka
  • data utworzenia strony: 22-12-2021 | 11:13
  • data ostatniej modyfikacji: 22-12-2021 | 11:13