Sprawozdania finansowe 2022 rok:

1. Bilans za 2022 rok.

2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok.

3. Rachunek zysków i strat za 2022 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Sprawozdania finansowe 2021 rok:

1. Bilans za 2021 rok.

2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok.

3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Sprawozdania finansowe 2023 rok:

4. Sprawozdanie IV kwartał 2023 rok.

 

  • data utworzenia strony: 22-12-2021 | 11:34
  • data ostatniej modyfikacji: 22-12-2021 | 11:34